Silia-14_0364-ok2-800x603
Silia-14_0364-ok2-800x603

Black Lucite Box with SIlver-Plated Horn

A black lucite box with a silver-plated naturally shed horn. Silver-plated trim on the interior.

H: 3.25 in. (8cm.) x W: 10in. (25cm.) x L: 10in. (25cm.)

$1400

Download PDF